Gode grunde til at bruge papirisolering

Faugtbestandigt

Celloluse Baseret Isolering består af hule cellolusefibre og ikke af massive mineraluldsfibre. Derfor påvirker fugten ikke Papiruldens evne til at isolere. Mineraluld mister sin evne, når det bliver fugtigt, og kræver derfor en tæt dampspærre. Papiruld er organisk – det leder fugten væk og tillader huset at ånde.

Ingen råd, mug og skadedyr

Isocell papiruld er tilsat borax, som er en kemisk forbindelse af bor, ilt og natrium (salt). Borvand kendes fra øjenskyllevæske og bruges også til at rense sår.
Borax gør _Isocell papiruld utilgængelig og hindrer angreb af råd og mug eller skimmelsvampe.
De salte som borax indeholder, virker udtørrende, således at skadedyr og utøj ikke kan leve i materialet.
Mængden af borax i produkter er overvåget af EU. De opstillede krav om indhold af borax fra EU er nøje overholdt. Produktet er CE mærket efter EU standarder.
Da Isocell produktet ikke indeholder kalk som mineraluld, kan det ikke lade sig gøre, at der forekommer ”den gule hussvamp”. Det er af stor betydning, da denne svamp nok er byggeriets værste skimmelsvamp, og som kan ødelægge et helt hus og betyde at hele konstruktionen skal udskiftes.

Behagelig isolering/Bedre arbejdsmiljø.

Isocell papiruld består af organiske fibre, der ikke kradser eller klør ved anvendelse, ikke irriterer hud og øjne, som ved brug af mineraluld eller glasuld. Dette gælder både for isolatøren, der placerer materialet i væg, gulv eller på loft samt for slutbrugeren, der skal benytte loftsrummet til opbevaring. Ligeledes vil tilsyn og reparationer på ledninger og andre former for installationer, der ofte vil være placeret under isoleringen på loftrummet, blive behagelig og ikke skadelig for personerne. Indblæst isolering kan tilrette sig konstruktionen, både hvad angår skrå vægge og forskellige tykkelser, samt forme sig om alle installationer.

Brug isoleringen som lydisolering

Træ fibre er fra naturen meget åbne fibre; de skal kunne transportere fugt fra jorden op i træet om foråret og fra træet og ned i roden om efteråret. Dette hule rum i kernen af fibrene isolerer rigtig godt. Modsat mineraluld der er massiv, så kan CBI/Isocell´s materiale placeres helt op af hinanden og derved skabe et lufttæt isoleringslag. Lyd og luft går samme vej gennem isolering og materialer. Derfor er CBI/Isocell´s isoleringsmateriale ikke kun fantastisk som varme/kulde isolering, men også som lyd isolering. Materialet komprimeres hårdt, derved kommer der flere kilo materiale ind i konstruktionen. Denne forholdsvise høje densitet betyder, at man ikke får en konstruktion, der absorberer lyden bedre.

Høj brandmodstand

Isocell papiruld brænder ikke. Tests foretaget af Dansk Brandteknisk Institut og tests i TV har vist, at Celloluse Baseret Isolering yder bedre brandmodstand end mineraluld. Desuden har CBI/Isocell´s produkt den europæiske brandklassifikationen B-s2-d0 [gl. klasse A]. I praksis betyder det, at produktet kan sidestilles med klasse 2 beklædning i alle tilfælde. Isocell er behandlet med brandhæmmende salte (borax), der bliver placeret både inden i og uden på fibrene, og derved opnås med mindst muligt mængde størst muligt effektivitet. Disse salte afgiver fugt ved ophedning.

Bedre indeklima

Celloluse Baseret fiber tillader fugt at passere, uden det går ud over isoleringsevnen. Derfor kan dampspærren ofte undværes andre steder end ved badeværelset. Det giver et mere naturligt og bedre indeklima. Familien ”Danmark” behøver ikke at leve i en plastik pose, men kan leve trygt og varmt i et hus, der kan ånde. I praksis etableres dampspærren dog næsten altid, men skulle der mod forventning være et brud på denne, så er denne type isolering den eneste, der tager højde for fugten.
Isoleringen er husets frakke. Den skal holde på varmen – ikke på fugten.

Varmeskab om vinteren og køleskab om sommeren

Celloluse fibre har den egenskab at holde på varmen om vinteren og holde varmen ude om sommeren. Dette er ikke tilfældet med traditionel isolering, som er baseret på massive uorganiske fibre. Varme kapaciteten i CBI/Isocell´s fibre er meget høj og kan derfor holde effektivt på varmen om vinteren. Effektivt kan denne type isolering også holde varmen ude om sommeren på for eksempel et beboet loftsrum eller i store opholdsrum, hvor væggene går til kip og store sydvest vendte vinduespartier lukker varme ind, når solen banker på. Hemmeligheden er, at fibrene kan placeres tæt, så luft ikke kan trænge igennem. Kan luft sive igennem produktet, kan varme også.

Kontakt os

    Navn

    Email

    Telefon

    Din besked

    ABKS udfører arbejde indenfor isolering, beton injicering, diamantboring og skæring, entreprenør og kloak.